ร่วมกิจกรรมครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตาก

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมีกิจกรรมการทอดผ้าป่า อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสร้างห้องประชุม “80 ปีอนุบาลตาก” ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน ในการนี้ได้มีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “80 ปีอนุบาลตาก” ราคาตัวละ 250 บาท