เกี่ยวกับครูน้อง

ชื่อ-นามสกุล       นางรัชนีกร  เครืออยู่
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู อันดับ คศ.3

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนอนุบาลตาก
รับผิดชอบ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ

คติประจำใจ  “ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”