ครูน้อง
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์
โดย ครูน้อง ดอทคอม - Saturday, 24 July 2021, 02:54PM
 
...แจ้งนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน นักเรียนคนใดที่เข้ามาในกลุ่มไลน์แล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ห้อง เลขที่
ที่ไลน์ส่วนตัวครูเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ เป็นรายบุคคล จดบันทึกไว้ให้ดีๆนะคะ
สิ่งที่นักเรียนต้องจำตลอดปีการศึกษา 2564 มีดังนี้
1. เว็บไซท์ www.krunong.com
2. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของนักเรียน (ห้ามเปลี่ยน)
3. E mail ครู คือ krunong2564@gmail.com
4. ชื่อ E Mail และรหัสผ่านเข้า G Mail ของนักเรียน
...เมื่อนักเรียนได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบในวิชาที่นักเรียนเข้าเรียน