ครูน้อง
ทักทายกันก่อน
โดย ครูน้อง ดอทคอม - Tuesday, 4 May 2021, 04:42PM
 
สวมหน้ากากนามัยกันนะคะ....ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าเว็บไซท์ห้องเรียนเสมือนจริงครูน้องออนไลน์ ในช่วงนี้สถานการณ์ Covid19 เป็นช่วงที่เราทุกคนต้องรวมใจรวมพลังกันในการ สวมหน้ากากตลอดเวล ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดก็ตาม ซึ่งวิกฤตนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 นี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.....คุณครูมีความห่วงใยนักเรียน จึงบอกได้เลยว่าปีการศึกษานี้ นักเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการเรียนใหม่ หรือ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุค Covid2019 ระบาด ครูจึงสร้างห้องเรียนเสมือนจริงครูน้องออนไลน์ขึ้น เพื่อรองรับทั้งในสถานการณ์วิกฤตหรือสามารถที่จะเข้าเรียนคู่ขนานกับห้องปกติในโรงเรียน อย่างไรก็ตามครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องเรียนออนไลน์นี้ คงจะเป็นอีกช่องทางการเรียนหนึ่งที่จะช่วยสร้างโอกาสทางเลือกในการเรียนที่ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดเวลา ซึ่งทางโรงเรียนและครูได้ออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนของครูทุกคนจะใช้โอกาสในการเรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ..
.....ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม แล้วพบกันนะคะ...ยิ้มยิ้มยิ้ม