ครูน้อง
ข้อตกลงในการเรียนห้องเรียนครูน้องออนไลน์
โดย ครูน้อง ดอทคอม - Monday, 30 May 2022, 12:37AM
 

สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ ในการเข้าห้องเรียนครูน้องออนไลน์1
1. ชื่อเว็บไซต์ห้องเรียนครูน้องออนไลน์ krunong.com
2. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าห้องเรียนออนไลน์
3. G-Mail ของครู krunong2022@gmail.com
4. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน G-Mail ของนักเรียน
>>คลิปขั้นตอนการเข้าห้องเรียนครูน้องออนไลน์ https://youtu.be/243Ks4Hp9Fo